နိုင်ငံတော်အစိုးရ၏ ၄ နှစ်တာကာလအတွင်း ပညာရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု ဆောင်ရွက်ချက်များ